Form och funktion tillåts verka tillsammans och skapar något nytt från minnet av det gamla.

Hantverk betyder mycket för mig, det är en viktig del av min keramiska praktik. När jag kom att upptäcka kakelugnen som ett keramiskt föremål föreföll det sig naturligt för mig att låta uppmärksamma kakelugnen som ett keramiskt objekt.

Jag vill lyfta fram kakelugnen som en alternativ värmeförsörjare och som ett inredningsföremål med en estetik inspirerad av samtiden. För mig handlar det om ett möte mellan tradition och samtid, funktion och gestaltning möts igen under nya omständigheter.

Jag bejakar det gamla hantverkets tradition och tar tillvara på det. Detta genom att anamma dåtidens tillverkningstekniker samt att applicera mina egna idéer om gestaltning och dekoration på den forna hantverkliga kakelugnstillverkningen.


Jag har fattat tycke för kakelugnen som ett keramiskt objekt, en skulptur och som en värmekälla. Jag ser kakelugnens värmefunktion som en utgångspunkt när jag designar och tillverkar en kakelugn. Jag arbetar med att rita och tillverka nya och alternativa designer till kakelugnar. Kakelugnen fungerar som en funktionell, keramisk möbel i våra hem.

Kakelugnens estetik är något som tåls att förnyas. Dess huvudsakliga syfte är att värma sin omgivning och jag tror att detta är något som skulle kunna nyttjas i än större utsträckning idag än vad det faktiskt gör. Samtiden ser annorlunda ut än dåtiden och ugnarna från förr formades av dåtidens trender.

Idag handlar mycket om egna val, unika smaker och personlig stil. Maximalism, minimalism och allt där emellan. Takhöjd, kvadratmeter, färgskalor och stil får spela en stor roll i våra val av interiör.

När jag tillverkar en kakelugn använder jag mig av traditionellt vedertagna tekniker. De antika ugnarna vi kan se idag, är framtagna enligt traditionella metoder. Metoder som omfattar en långsiktig hållbarhet för en kakelugn. Kakelugnar som är tillverkade på detta sätt tål att sättas om, muras ner och muras upp igen utan att kakeldelarna far illa.

Det som skiljer de gamla antika kakelugnarna från flertalet av de senare nytillverkade ugnarna är att varje kakel är noggrant tillverkat för hand. Ett kakel består av en framsida och en baksida. Enligt traditionella tekniker vid kakelugnstillverkning är baksidan av kaklet en viktig del av sammansättningen av ugnen.

Det är denna materiella hållfasthet och kakelugnens värmeduglighet som jag i mitt yrkesutövande anammar.
Med funktionen och hållbarheten som grund applicerar jag på formen, min egen konstnärliga estetik.

Jag ser inga nackdelar med att förnya kakelugnens tradition och göra kakelugnen till en ytterligare mer miljöriktig och energisnål värmekälla. Jag ser huvudsakligen kakelugnen som ett keramiskt konstföremål med tillhörande funktion och till grund för kakelugnen vilar en hantverkskunskap.