Så formas en kakelugn

 • Köparen kontaktar konstnären* för en beställning.
 • Konstnären* ger ett skissförslag till köparen på önskad design.
 • Konstnären* och köparen kommer överens om design.
 • Konstnären* ritar en förlaga till en kakelugn i detalj.
 • Modellören* delar upp och väljer ut de delar av kakelugnen som måste formas separat.
 • Modellören tillverkar modeller av dessa i gips med ornament i modellera.
 • Gipsformaren* tillverkar originalmodeller i gips.
 • Gipsformaren tillverkar gipsformar efter originalmodellerna.
 • Kakelformaren* skär till lera och arbetar in leran i gipsformarna.
  Skulpterar sedan bakstycket på kakelplattan och fäster det på baksidan av kakelplattan.
 • Det formade kaklet får torka.
 • Kaklet bränns i keramikugn.
 • Kaklet glaseras.
 • Kaklet bränns en andra gång.
 • Om kaklet sedan dekoreras med målad dekor, bränns kaklet en tredje gång.
 • Alla kakel till kakelugnen lägges ut tillsammans.
 • Konstnären granskar samtliga delar.
 • Kakelugnsmuraren hugger kanter och slipar dem före uppsättning.
 • Kakelugnsmuraren sätter upp kakelugnen.

      *Johanna Nestor
      Konstnär, modellör, gipsformare, kakelformare.