FUNKTION

Kakelugnens funktion är det som gör den unik i sitt slag. Den kan värmas upp med hjälp av ved, inuti kakelugnen finns ett kanalsystem som tar tillvara på vedens energi som slutligen bringar värme. Kakelugnens fantastiska värmefunktion kan också fungera som en alternativ eldningsmöjlighet när el och olja blir allt dyrare eller vid ett eventuellt strömavbrott i hemmet. De kakelugnar vi kan se idag, är fantastiskt praktfulla objekt som med sin charm även bär på en historia som kretsar kring tradition och hantverk.

Det har väckt mitt intresse kring möjligheterna att väva in – och berätta en ny historia om min och om vår samtid i en nytillverkad och unik kakelugn.

 

MIN PRAKTIK

Jag utformar kakelugnar som gör betraktaren påmind om dess tradition samtidigt som den väcker ett intresse för sin skulpturala existens, som även fungerar som en keramisk möbel. En kakelugn ska vara intressant att betrakta, det är ett unikt objekt som erbjuder en plats där människor kan samlas för värme och gemenskap.

Jag bejakar det gamla hantverkets tradition och tar tillvara på det. Detta genom att anamma dåtidens tillverkningstekniker samt att applicera mina egna idéer om gestaltning och dekoration på den forna hantverkliga kakelugnstillverkningen.

 

Min ambition är att den nya tidens kakelugnar formas för hand med ett utförande som innehåller detaljrikedom och en hantverkskunskap. Design och funktionalitet går hand i hand med kakelugnen som ett nutida konsthantverkligt föremål.